פתיחת עסק

כל אדם או תאגיד הפותח עסק או מתחיל לעסוק במשלח יד כלשהו, חייב להודיע על כך לפקיד השומה באזור שבו העסק מתנהל. זאת, לא יאוחר מהיום שבו התחיל העיסוק במשלוח יד או היום שבו נפתח העסק – מועד שנקבע לפי תחילת פעילות שמניבה הכנסות פירותיות.

אז אם החלטתם לפתוח תיק במס הכנסה, רצוי לפני שאתם מגיעים לשלב של פתיחת התיק, לדעת איזה תיק הינכם רוצים לפתוח  עוסק פטור או עוסק מורשה.

מה ההבדל ביו עוסק פטור לעוסק מורשה?

1) עוסק מורשה מנפיק מסמך חשבונית מס עבור הכנסה ואילו עוסק פטור מנפיק מסמך קבלה בלבד!

2) בהתאם לסעיף 1  שלעיל, עוסק מורשה מעביר תשלום למע"מ בגובה  17% מע"מ על הכנסותיו ע"פ חשבוניות מס שהפיק ואילו עוסק פטור אינו משלם 17% מע"מ.

3)עוסק מורשה יכול לתבוע חזרה את המע"מ על רכישותיו והוצאותיו  השטפות בצירוף חשבונית מס מקור/נאמן למקור ואילו עוסק פטור אינו יכול לקבל החזר או לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות .

4) רק מי שמחזור ההכנסות השנתי שלו מהעסק (לא הרווח) אינו עולה על 102,292 ₪ (נכון לשנת 2022), רשאי להיות עוסק פטור  ואילו עוסק מורשה אינו מוגבל בתקרה כלשהי.

5)עוסק פטור מדווח על הכנסותיו למע"מ בתדירות של חודש/חודשיים ואילו עוסק פטור מדווח אחת לשנה- בחודש ינואר עבור השנה הקודמת.

נקודת המוצא ברוב המקרים, היא לפי צפי המחזור העסקי שלכם, אם המחזור צפוי לעבור את התקרה שנקבעה באותה שנה לעוסק פטור, כדאי מלכתחילה לפתוח עוסק מורשה.


הערה: ישנה רשימה סגורה של בעלי עסקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור. והם:

 • נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.
 • הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.
 • הרצאה, הוראה.
 • כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.
 • פישור.
 • בעל בית ספר לנהיגה.
 • סוחר או מתווך מקרקעין.
 • בעל בית ספר או גן ילדים.
 • סוחר ומתווך רכב.
 • חברה הרשומה כדין.
 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.


עכשיו, כשאת יודעת איזה סוג עסק את צריכה, נשאר לך רק לשלוח מסמכים נדרשים והפתיחה תתבצע עד 5 ימי עסקים.

המסמכים הנדרשים:

* צילום תעודת זהות

*צילום רישיון נהיגה/דרכון

*אישור בעלות חשבון בנק על שם בעל העסק

*תעודה/רישיון במקרים מסוימים


לפתיחת תיק ולמידע נוסף פנה אלינו