ניהול חשבונות

רישום של עסקאות פיננסיות ומנגד הוצאות הקשורות בעסקך מהווה ניהול חשבונות,  ישנן שתי שיטות לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. 

בהנהלת חשבונות חד צדדית רושמים תקבולים ותשלומים בלבד ,כך שמתקבל רווח והפסד בלבד.

ובהנהלת חשבונות כפולה ישנו רישום כפול של כל תנועה, לדוגמא :רישום הכנסה ומנגד רישום חיוב בכרטיס לקוח. ולכן נקבל דוח רווח והפסד וגם מאזן המכיל את כרטיסי הלקוחות החייבים ואת הספקים וההתחיבויות שלנו בעסק

כעיקרון, ההחלטה איזה סוג הנהלת חשבונות העסק שלך צריך לנהל נקבעת לפי גובה מחזור הכנסתך השנתית בהתאם להוראות ניהול ספרים.


למידע נוסף פנה אלינו