דוחות שנתיים

בעל עסק עצמאי (עוסק מורשה/פטור) ובמקרים מסוימים גם שכיר, מעבר לדיווחים השוטפים לרשויות, מחויב להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיו והוצאותיו לשנת המס.ו
הגשת דוח שנתי אינה רק חובה חוקית , אלה הזדמנות מצוינת להתרשם מביצועי העסק מזווית רחבה ועליונה המאפשרת לראות את נתוני עסקה השנתיים ואת הטעון שיפור.


בעריכת דוח שנתי נכלול את סך ההכנסות וההוצאות בעסק מחודש ינואר ועד דצמבר לשנת המס הרלונטית. ובדגש על חישוב הרווח למס בכפוף לחוק תוך ניצול כל הזיכויים והניכויים המשפיעים על תוצאת המס הסופית בהגשת הדוח.

במשרדינו נשקיע את מלוא מאמצינו לצמצם ולחסוך ככל שניתן בתשלום המס -הן למס הכנסה והן לביטוח לאומי.